27. april 2017

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta

U skladu sa članom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira, objavljujemo da je Skupština Društva Tvornice cementa Kakanj d.d. Kakanj na svojoj redovnoj sjednici, održanoj dana 25.4.2017. godine, donijela sljedeće odluke:

  1. Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja za 2016. godinu sa izvještajem nezavisnog revizora, izvještajem Nadzornog odbora i izvještajem Odbora za reviziju
  2. Odluka o raspodjeli dobiti
  3. Odluka o razrješenju Vanjskog revizora
  4. Odluka o imenovanju Vanjskog revizora.

Izvještaj možete preuzeti na linku.

gdin Sead Kovačević

Pravnik za sudske sporove i normativu / Sekretar društva
Tel: 
+387 (0)32 557 538
Faks: 
+387 (0)32 557 600
Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj
Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina