9. decembar 2016

HeidelbergCement proglasio najbolje projekte

 8. decembra 2016. Godine u Briselu proglašeni su međunarodni pobjednici takmičenja za nagradu Quarry Life Award (Živi svijet kamenoloma). Ovo je bilo treće izdanje bianualnog takmičenja koje organizuje HeidelbergCement u cilju istraživanja novih ideja za promociju biodiverziteta na kamenolomima. Više od 450 projekata iz 21 države prijavljeno je u 2016. Godini, a od toga 94 su odabrana za takmičenje u sljedećim kategorijama: istraživanje staništa i vrsta, upravljanje biodiverzitetom, obrazovanje i širenje informiranosti, izvan granica kamenoloma i studentski/učenički projekti.

U uvodnom govoru, dr Bernd Scheifele, predsjedavajući Upravnog odbora HeidelbergCementa, istakao je važnost takmičenja za kompaniju: „Zaštita različitih vrsta i održivo uzimanje sirovina su fundamentalni stubovi naše strategije održivosti. Kroz Quarry Life Award promovišemo nove spoznaje o biodiverzitetu u našim kamenolomima kao i inovativne, praktične koncepte  očuvanja. Projekti i rezultati istraživanja ne služe samo nama. Mi nastojimo uspostaviti saradnju sa različitim interesnim grupama iz sfere obrazovanja, nauke i očuvanja kako bi povećali informiranost o biološkoj vrijednosti lokacija kamenoloma.“

Daniel Calleja Crespo, generalni direktor za zaštitu okoliša Evropske komisije također je istakao važnost saradnje između industrije, organizacija za očuvanje i civilnog društva kako bi pomogli u promociji različitosti vrsta kao dijela zaštite okoliša.

Međunarodni žiri kojeg su sačinjavali dr Carolyn Jewell (HeidelbergCement), dr Erasmus Owusu (Univerzitet u Gani), dr Ani Mardiastuti (Bogor poljoprivredni univerzitet, Indonezija), dr Michael Rademacher (Univerzitet primijenjenih nauka Bingen, Njemačka), Richard Grimmett (BirdLife International), dr Ulrich Tränkle (AGLN, pejzažno planiranje i upravljanje očuvanjem prirode) i Daniel Gauthier (bivši član Upravnog odbora HeidelbergCementa), uručili su nagrade Quarry Life Award 2016 sljedećim projektima:

 

Glavna nagrada (30,000 €):

Povezivanje kamenoloma i okruženja kroz restoraciju ekologije za polu-akvatične sisare

Glavna nagrada dodijeljena je timu iz Španije koji je predvodila dr Rocío de Torre Ceijas. Kroz projekat je istražena ekološka povezanost slatkovodnih područja u kamenolomima šljunka i kako poboljšati tu povezanost sa okruženjem kamenoloma u cilju postizanja pozitivnog efekta za biodiverzitet. Istraživači su koristili vidre kao bio-indikator zbog njihovih potreba za staništem.

 

Međunarodne nagrade po kategorijama (10,000 €):

Istraživanje staništa i vrsta

Diverzitet člankonožaca i glista kao bio-indikator uspjeha rekultivacije

Širom svijeta uspjeh rekultivacije se često isključivo mjeri rastom zasađene vegetacije – što ne može dati kompletnu sliku. Da bi to poboljšali, projektni tim iz Indonezije je istražio upotrebu člankonožaca i glista kao bio-indikatora kompleksnosti habitata radi evaluacije uspjeha aktivnosti kreiranja šuma u Hambalang kamenolom.

Vođa projekta: Wahyudi Nelvianto, Indonezija

 

Studentski/učenčki projekat

Priroda funkcioniše samo ako zajedno radimo - Učenici “razumijevaju” insekte i biodiverzitet

Ovaj društveni projekat uključio je grupu učenika iz škole Evangelische Grundschule Holzdorf koji su učili o divljim pčelama i njihovoj ulozi u ekosistemu. Tokom projekta sagradili su hotel za pčele, njegovali livadu sa divljim cvijećem i napravili info tablu o pčelama uz pomoć ovisnika na rehabilitaciji iz HEPORÖ GmbH.

Vođa projekta: Elisabeth von Campenhausen, Njemačka

 

Upravljanje biodiverzitetom

Optimizacija funkcija močvare prema lokalnim uslovima u vezi sa kamenolomima

U kamenolomu Degerhamn kompanije Cementa kroz projekat je analizirana efektivnost umjetne bare i susjedne močvare u zadržavanju vode i nutrijenata iz vode koja se ppumpa iz kamenoloma nazad u krečnjačko zemljište. Na osnovu njihovih proučavanja, tim je napravio preporuke za razvoj multifunkcionalne močvare sa fokusom na zadržavanju nutrijenata i rezultirajućem pozitivnom učinku na biodiverzitet.

Vođa projekta: Emma Svahn, Sjeverna Evropa

 

Obrazovanje i širenje informiranosti

Biodiverzitet u prostoru i vremenu

Ovaj je projekat imao dvokraki pristup: prvo ocijeniti habitate i biodiverzitet u kamenolomu Pechurki; drugo, privući javnost i proširiti informiranost o aktivnostima na zaštiti biodiverziteta. Da bi to postigli, tim je održao više od 70 eko lekcija, proveo ture kroz kamenolom, prisustvovao konferencijama, povezao se sa medijima, napravio animirani video i čak organizirao svoja takmičenja za najbolji esej i fotografiju.

Vođa projekta: Yanina Dmitrakova, Rusija

 

Van granica kamenoloma

Plitke bare – poboljšanje povezanosti za amfibije u riječnim kamenolomima šljunka

Projekat je ocijenio potencijal kamenoloma šljunka za poboljšanje i povećanje pejzažne povezanosti za amfibije, jednu od globalno najugroženijih taksona zbog smanjenih habitata. Tim je dao preporuke za kreiranje koridora da se povežu vodene površine, kako zaustaviti širenje invazivnog egzotičnog crvenog močvarnog raka i savjet za poticanje populacije žaba krastača. 

Vođa projekta: Daniel Gómez de Zamora Martínez, Španija


O HeidelbergCementu

HeidelbergCement je jedan od najvećih integriranih proizvođača građevinskih materijala na svijetu i vodeći je na tržištima agregata, cementa i transportnih betona. Nakon akvizicije Italcementija, kompanija zapošljava oko 62.000 ljudi na više od 3.000 lokacija u oko 60 zemalja.

 

Heidelberg, 8. Decembar 2016.

gđa Emina Dedić

Koordinator za komunikacije / Communications Coordinator
Tel: 
+387 (0)32 557 552
Faks: 
+387 (0)32 557 600
Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj
Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina

gdin Almir Bajtarević

Stručni saradnik za ISO standarde i zaštitu okoline
Tel: 
+387 (0)32 557 546
Faks: 
+387 (0)32 557 600
Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj
Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina