Informacije za dobavljače

Kodeks ponašanja za dobavljače

Tvornica cementa Kakanj, d.d. Kakanj i TBG BH d.o.o. Kakanj, članice Heidelberg Materialsa, u skladu sa zahtjevima Grupacije uveli su "Kodeks ponašanja za dobavljače" i "Standardne uslove nabavke".

Kroz Kodeks ponašanja za dobavljače, koji se zasniva na Kodeksu poslovnog ponašanja HeidelbergCementa, tražimo da se u našem lancu nabavke poštuju međunarodni standard društvene odgovornosti SA 8000 i okolinski standard ISO 14001, kao i principi Međunarodne organizacije rada.

Ovaj '' Kodeks ponašanja za dobavljače'' temelj je za sve ugovorne odnose i tretira radne uslove, standard zaštite okoliša, te poslovnu etiku. 

Standardni uslovi nabavke

"Standardni uslovi nabavke" obuhvataju poslovne aspekte saradnje Tvornica cementa Kakanj, d.d. Kakanj i TBG BH d,o,o, Kakanj sa dobavljačima, od plaćanja i isporuke materijala/usluga do garancije i više sile.


Kontakti

Jasna Begovac

Referent za nabavku usluga

Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina

Haris Goga

Referent nabavke za rezervne dijelove i ostale materijale

Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina

Samir Karić

Referent za nabavku stalnih sredstava i investicije

Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina

Haris Ljubović

Referent nabavke za logistiku i manje investicijske projekte

Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj Selima ef. Merdanovića 146
72240 Kakanj
Bosna i Hercegovina